نخستین شرکت دانش بنیان حوزه فلوتاسیون

خدمات

بهینه سازی خطوط فرآوری

ما قادریم خطوط فرآوری کارخانجات بزرگ را به بهترین شکل ممکن بهینه سازی نماییم.

مشارکت در راه اندازی خطوط فرآوری

ما قادریم خطوط فرآوری سرب، روی، مس و بسیاری از پلی متال ها را راه اندازی نماییم.

خدمات آزمایشگاهی

توانایی ارائه خدمات آزمایشگاهی و نیمه صنعتی

توانمندی ها

ارزشمند

بیش از 5میلیون دلار ارزش محصولات

پر تلاش

2000 تست فرآوری

ارائه بیش از 20گزارش فرآوری

مجرب

بیش از 100هزار نفر ساعت کار

قراردادها

3 قرارداد انجام شده

امکانات کامل

یک آزمایشگاه مجهز و به روز

یک خط فلوتاسیون نیمه صنعتی